2022. szeptember 29., csütörtök

BEMUTATKOZIK az Alapfokú Művészeti Iskola

 

APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény Iskolánk működése több mint öt évtizedes múltra tekint vissza. Jelenleg a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként várjuk a művészetek, a zene, a tánc és a dráma iránt érdeklődő nebulókat.

Választható művészeti ágak és szakok:

 • zeneművészet: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, tenorkürt, baritonkürt, harsona, tuba, hegedű, zongora, ütőhangszer, szolfézs, kamarazene
 • táncművészet: társastánc
 • szín és bábművészet: színjáték

Küldetésünknek tekintjük, hogy a hozzánk járó gyermekek és fiatalok életét teljesebbé tegyük a jelenben és a jövőben egyaránt.

Hiszünk benne, hogy a művészeti nevelés a teljes személyiségre hat, ezáltal az életre készít fel.

Mi jellemzi nevelő-oktató munkánkat?

 • Hagyomány és innováció - a nagy elődök, a Kodályi hagyományok tisztelete mellett a modern kor szellemiségének való megfelelés által értékálló, hasznos és használható ismeretek átadása.
 • Gyermekközpontú, barátságos, biztonságos, befogadó és támogató környezet.
 • Személyre szabott haladási ütemet támogató élmény és tevékenységközpontú foglalkozások.
 • Egyéni és kis csoportos oktatási munkaforma.

APOK Belvárosi Általános Iskolai TagintézményValljuk, hogy a művészeti nevelés nem kizárólag a tehetséggondozásról szól.

Gondolták volna, hogy például a zenetanulás számos olyan készséget és képességet fejleszt, amelyeknek az iskolai tanulmányok során is hasznát veszi minden gyermek?

Ilyenek például:

 • a testkép és testséma, a nagy mozgások finomítása
 • a finommotoros, vagyis kis mozgások (ujjak, szemek, nyelv) fejlesztése
 • a koncentráció fejlesztése
 • a rövid- és hosszú távú memória fejlesztése
 • a kommunikációs készség, a beszédkészség és az önkifejezés fejlesztése
 • a szociális képességek fejlesztése
 • a matematikai készségek elmélyítése a ritmusérzék fejlesztése által
 • a kreatív problémamegoldás kibontakoztatása

APOK Belvárosi Általános Iskolai TagintézményNevelőtestületünk tagjai olyan elhivatott pedagógusok, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal és pozitív szemléletükkel segítik a növendékeket abban, hogy képességeiket a lehető legteljesebb mértékben ki tudják bontakoztatni.

Az iskolai élet eseményei…

Valamennyi növendékünk számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy tanévenként legalább két alkalommal hangversenyen léphessen fel, közönség előtt bemutatva tudását.

A kiemelkedő képességekkel rendelkező növendékek számára tudásunk legjavát latba vetve segítünk tehetségünk kibontakoztatásában, találkozókra, versenyekre és a művészeti pályára való felkészülésben.

APOK Belvárosi Általános Iskolai TagintézményA tagintézményünkben működő művészeti csoportok (Dombóvári Tücsökzenekar, Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar) a közösségi élmény megtapasztalása mellett lehetőséget adnak nyári táborokban és külföldi utazásokon való részvételre is.

Rendszeresen nyújtunk be pályamunkákat a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásaira. Az elnyert pályázati összegből tehetséggondozó programok, kurzusok, előadások, hangverseny- és színházlátogatások, eszközbeszerzések lebonyolítását valósítjuk meg.

Tagintézményünk több regionális és országos rendezvénynek is otthont ad: Regionális Farsangi Kamarazenei Találkozó, Apró Fúvósok Találkozója, Zeneiskolai Fúvós és Ütőhangszeres Tanárok Országos Versenye.

Tagintézményünk 2018 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 2020-ban székhely intézményünkkel közösen elnyertük az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

Az alapfokú művészeti nevelésben való részvétel térítési díj ellenében vehető igénybe, melynek összege félévente hozzávetőlegesen 10.000.- Ft. Mivel minden héten 4 tanórát biztosítunk (2 elméleti és 2 gyakorlati) ez azt jelenti, hogy egy tanóra kevesebb, mint 100.- Ft-ba kerül! Emellett a zeneművészeti ág munkájába becsatlakozó növendékek számára térítésmentesen biztosítjuk a szükséges hangszerek bérlését (kivéve zongora).

APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Copyright © Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 2013