2022. szeptember 29., csütörtök

Emelt óraszámú matematikaoktatás

A 2012/13-as tanévben indítottuk iskolánkban az emelt óraszámú matematikaoktatást. Minden tanévben április elején a matematikai képességek és a matematikatanulási attitűdök alapján mérjük a 4. évfolyamot. A mérés eredményeinek ismeretében ajánljuk fel a tanulóknak az emelt óraszámú matematikaoktatást, melyhez a szülő írásbeli beleegyezését kérjük.

Arra törekszünk, hogy a tantervi követelményeken és a tantárgyi tartalmakon túl a korosztálynak megfelelően olyan matematikai összefüggéseket, érdekességeket, szemléletmódot közvetítsünk, melyeket a későbbiek során jól hasznosíthatnak tanulmányaikban, mindennapjaikban. A játékosság, a kreativitás, a sokszínűség a legfontosabb szempontjaink közé tartoznak, így látjuk megvalósíthatónak legfőbb célkitűzésünket, a gyerekek képességeinek minél alaposabb kibontakoztatását. Igyekszünk a legváltozatosabb tevékenységi formákat biztosítani a csoport tanulói számára, a differenciált osztálymunkán túl a csoportos foglalkozások, egyéni feladatmegoldások, kirándulások, kutatómunka, önálló prezentáció készítése, előadások hozhatják meg az eredményt.

Fontosnak tartjuk a gyerekek megmérettetését kortársaikkal, ezért az iskolai, városi, megyei, országos és európai matematikai versenyeken vesznek részt a tanulók. Továbbá fontos célunk az is, hogy igény szerint a dombóvári és vidéki gimnáziumokban matematikai fakultáción tanulhassanak tovább a végzős diákjaink, akik már 4 éven keresztül eredményesen vettek rész az emelt óraszámú matematikaoktatásban.

A felső tagozaton történő emelt óraszámú matematikaoktatás eredményei már az első években látványosak voltak. Az előző tanévekhez képest több matematikaversenyen tudtunk részt venni, nagyobb számban neveztek a tanulóink, és az eredményeink is sokkal jobbak lettek.

Kiemelt, rendszeres versenyeink:

Csapatversenyek:

  • Bolyai Matematika Csapatverseny, ahol minden évben 3-4 dobogós csapatunk van.
  • Medve Szabadtéri Matekverseny Pécsi régió, ahol minden évben arany és ezüst minősítést szereztek a csapataink.

Egyéni versenyek:

  • Kenguru Matematikaverseny
  • Dombó Pál tanulmányi verseny
  • JAMA Matematikaverseny

Az egyéni versenyeken, ahol a Dombóvár és környéke tanulói mérettetnek meg, minden versenyen van dobogós diákunk.

dr. Ribáné Fülöp Erika

Fizika tehetséggondozás

A foglalkozásokat a matematikát kedvelő, a természet titkai iránt érdeklődő 3-8. évfolyamos diákok számára szervezem. Az órák fő célkitűzése, hogy megismertessem a tanulókkal a fizika világának legfontosabb jelenségeit; felkeltsem, fenntartsam érdeklődésüket a fizika iránt; felkészítsem őket fizikaversenyekre, a későbbi fizika tanulmányaikra. A foglalkozások során a sok, változatos feladat megoldása rendszerességre, kitartó munkára ösztönzi a diákokat, lépésről lépésre ismerteti meg őket a különböző mérési módokkal, skálákkal, probléma megoldási módszerekkel. A kísérletezési lehetőségeink színesítése, bővítése érdekében az órák egy részét az Apáczai laborban tartjuk.

Az áldozatos munka eredményeképpen évről évre kiváló eredménnyel szerepelnek belvárosis diákok a fizikaversenyek országos döntőin. A sikereken felbuzdulva pedig nem ritka, hogy a testvérek is bekapcsolódnak a következő évi lelkes munkába.

A tanévet a korábbi évekhez hasonlóan tanulmányi kirándulással zárjuk.

Embersitsné Bóta Éva

Földrajz tehetséggondozás

Magyar városokról tanulunk. Gazdaságföldrajzi vagy idegenforgalmi jellemzők alapján megtalálják a gyerekek a térképen ezeket a településeket. A hegységekről, tájakról, tavakról, barlangokról szóló mondákat, legendákat, történeteket nem felejtik el, ezeket a szóbeszéd játékban megjegyzik.

Február közepétől a foglalkozásokon a Kaán Károly természetismereti versenyre készülünk. A tananyagon kívül a Természetbúvár folyóiratból az Útravaló, a Virágkalendárium, a Hazai tájakon és a poszter cikkeket tanuljuk meg 5 újságból. Ezután nagyon sok ezekre vonatkozó feladattal begyakoroljuk az anyagot. Ezeket az előző évek feladatlapjainak mintájára készítem. Megtanuljuk Kaán Károly életrajzát, a nemzeti parkjaink jellemzőit, növények és állatok fajainak jellegzetességei alapján biológiai számtani feladatokat oldunk meg. A versenyző gyerekek szorgalmasan és kitartóan dolgoznak.

A verseny után elsősorban térképismeretet gyakorolunk falitérképen és vaktérképes feladatlapokon. A madárbarát kertben gyakorlati foglalkozások vannak.

Somfalvi Józsefné

Kémia tehetséggondozás

Célom, hogy a diákok kémiai ismeretszerzése ne csak a tanórára korlátozódjon, ismerjék fel, hogy ez a tantárgy a hétköznapjainkat minden szinten átszövi.

Az érdeklődő gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy a kémia tantárgyat testközelből, laboratóriumi körülmények között is megismerhessék. A laborban érdekes és látványos kísérleteket tudunk elvégezni, melyek az elméleti tudáson túl hasznos gyakorlati ismereteket is nyújtanak.

Minden évben részt veszünk a Kutatók éjszakája programon is, ahol tapasztalt előadók adnak betekintést a természettudományok rejtelmeibe.

Februártól havonta egy alkalommal az Apáczai Szakgimnázium laborjában megrendezett „Nyitott labor” rendezvénysorozaton a gyerekek saját maguk is kísérletezhetnek.

A hetedik és nyolcadik osztályos diákok tudásukat kémiaversenyen bizonyíthatják.

Ez a sok színes program vonzóvá és érdekessé teheti a gyerekek számára a kémia tantárgyat.

Csáki Anita

Színjátszó műhely

Hétfőn délután tartjuk heti rendszerességgel a foglalkozásainkat a Tinódi Ház Pinceszínházában. A Gézengúzok színjátszó csoport 14 főből áll: 5.a, 5.c és 7.a osztályos tanulókból.

Sokat játszunk. Helyzeteket elemzünk az életből, az életünkből, a kamasz életünkből, s azt megpróbáljuk megjeleníteni és megoldani a szituációs gyakorlatok segítségével, drámajátékokkal. A szabályok betartása a játékokban megtanítja a tanulókat az élet szabályainak a betartására is. A csoportos tevékenységben a közösség nevelésére is sor kerül észrevétlenül, bensőséges viszony alakul ki a csoport tagjai között, még ha nem is egykorúak. Elfogadják egymást, együttműködnek egymással, tanítják egymást a tanulók.

A foglakozásainkon sokat nevetünk, jól érezzük magunkat a közös játékok, „munka” közben. Gézengúz jelszónk:

„Bújj ki a bőrödből!”

Merj játszani, merd kifejezni magad!

Tervünk az idei tanévre, egy darab elkészítése a mese világából. Szeretnénk eljutni, mint 21 év alatt minden évben, az idei évben is a Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozóra.

Nagyon nagy sikere volt tavaly a Jövő című darabunknak, eljuthattunk nemcsak a megyei, hanem a regionális döntőre is. A saját játékunkon kívül mások munkájába is betekintést nyerhettünk. Az idei évben szeretnénk eljutni a Kaposvári Csiky Gergely Színház által szervezett Színházi Biennáléra is, ahol a 35 előadásból szeretnénk néhányat megtekinteni.

Nyári Éva

Újságíró-újságszerkesztő műhely

A részvétel feltételei: magyar nyelvből és irodalomból négyesnél nem rosszabb érdemjegy, igényesség a szóbeli és az írásbeli kommunikációban, kreativitás.

Tanévenként öt iskolaújság megjelentetését tervezzük (online), az utolsó a ballagó nyolcadikosok számára készül nyomtatott formában. Ezek a lapok a jövőben iskolatörténeti dokumentumként is megállják a helyüket, emellett a szakkör eredményességét igazolják. Állandó rovataink: Akikre büszkék vagyunk; Így írtok ti; Ünnepkörök, népszokások; Interjúk; Ügyes kezek; Iskolai ünnepélyek, programok, Versenyeredmények, Életvezetéssel kapcsolatos cikkek, Fiúk-lányok oldala stb.

Az anyaggyűjtés, jegyzetkészítés után a lényeges elemeket kiválasztjuk, a téma feldolgozása után számítógépre visszük az anyagot, fotókat, képeket illesztünk be. Hibajavítást végzek, majd sor kerül a végleges számítógépes szerkesztésre. A lap számára a fotókat Pápai László készíti, a kész anyagot Orbán László rögzíti az iskola honlapján. Ősszel a dombóvári rendőrkapitányságon készítünk csoportos interjút „Működésben a traffipax” címmel. Mindez a bázisiskolai program része is, melyre a gyerekeket Embersitsné Bóta Éva fizikatanárnő segítségével készítjük fel.

Erdősné Fedeles Zita

Copyright © Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 2013