2018. december 13., csütörtök

Immáron a tehetségpontok között

 

A Belvárosi Tehetségpont akkreditációs kérelmét a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elbírálta. Ennek eredményeként az iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja cím használatára jogosult.

Az akkreditációs folyamat a Tehetségpontok működésének, szakmai fejlődésének segítését célozza. Az online rendszerbe feltöltött adatok meglétét, szakmai megfelelését ellenőrizték a helyszínen a tehetségsegítésben jártas szakértők. A tehetségpont képviselőjével együtt áttekintették az iskola tehetségsegítő tevékenységét, a kívánatos feltételek meglétét. Az intézményben szerzett tapasztalataik alapján megerősítették, hogy a Belvárosi Tehetségpont szakmailag hiteles, magas színvonalú munkát végez.

Pedagógus kollégáimmal folyamatosan tehetségazonosítást és -gondozást végzünk, erősségünk a tehetség-tanácsadás, működésünkkel aktív részesei vagyunk a tehetségsegítő hálózatnak ? emelte ki Erdősné Fedeles Zita, a Belvárosi Tehetségpont szakmai vezetője. A diákok teszteket írnak a különböző tehetséggondozó programokba való beválogatásukkor. A fejlesztés után hatásvizsgálattal mérjük a gyerekek és a program eredményességét - tette hozzá a tanárnő.

A tehetséggondozással kapcsolatos országos események, programok, pályázatok még elérhetőbbé válnak az iskola számára. A tehetségpont várhatóan az október 1-jére tervezett ünnepi eseményen Budapesten veheti át a minősítést igazoló elismerést és dísztáblát.

Néhány indok, hogy miért érdemes intézményünket választani:

A gyermekek az ének-zene tagozaton művészeti oktatásban részesülnek. Iskolánkban e tagozat 54 éves múltra tekint vissza; 2008-ban egyhetes programsorozattal (díszhangversennyel, élőlánccal, hangszeres esttel, zenei akadályversennyel, színházi esttel, éneklő rajok versenyével) ünnepeltük fennállásának félévszázados évfordulóját.

Az ének-zene tagozaton tanítók célkitűzései:

 • Tehetségazonosítás: célja a potenciális vagy a már kibontakozott tehetségek megtalálása
 • zenei jártasságok, készségek, képességek fejlesztése
 • hangszeres zenei ismeretek elsajátítása
 • néphagyományok őrzése
 • néptánc oktatása
 • komolyzenét szerető, koncertlátogató, kultúrára fogékony gyerekek nevelése
 • kórustáborok, kórustalálkozók szervezése
 • részvétel területi, megyei és országos énekversenyeken kiváló eredményekkel
 • fellépések hangversenyeken, zenei jeles napok megünneplése
 • Kórusunk, a Kapos Gyermekkar működésének sarkkövei: a hagyományőrzés és az utódnevelés. A legkitartóbb kóristák számára egyenes út vezet a városi Kapos Kórusba.

A német nemzetiségi tagozaton a szakmailag felkészült pedagógusok emelt óraszámban, magas szintű nyelvoktatásban részesítik a gyerekeket.

A német nemzetiségi tagozaton tanítók célkitűzései:

 • idegen nyelvű kommunikációs készségek (szóbeli és írásbeli) fejlesztése
 • a német nemzetiség kultúrájának megőrzése
 • német tánc oktatása
 • németországi, ausztriai tanulmányutak szervezése
 • alapfokú nyelvvizsgára felkészítés
 • észvétel területi, megyei és országos versenyeken
 • német nemzetiségi hét szervezése, jeles napok megtartása

Iskolánk 5 éve elnyerte az ökoiskolai címet. Nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink környezettu-datos nevelésére, a kooperatív munkára épülő élményközpontú környezetkép kialakítására.

Céljaink, feladataink:

 • szelektív hulladékgyűjtés
 • jeles napok és hagyományteremtő programok szervezése
 • erdei iskolai program (Tüske, Balaton-felvidék)
 • madarász-sulis csoportok működtetése
 • nyári természetvédelmi és madárgyűrűző táborok szervezése
 • természetismereti szakkörök indítása
 • részvétel területi, megyei és országos versenyeken
 • öko-hét programjai
 • hétvégi kirándulások szervezése (szülő is részt vehet)

Régóta dédelgetett álom vált valóra: a Belvárosi Általános Iskolát 2011. április közepén regisztrálták az ország tehetségpontjai közé. Intézményünk komplex tehetségfejlesztést valósít meg az esélyegyenlőség biztosítása mellett: különös tekintettel a környezetvédelmi-természetismereti, ökoiskolai, anyanyelvi, német nemzetiségi nyelvoktató és művészeti terüle-tekre.

A tehetséggondozás menete:

 • A tehetségek azonosítása osztályközösségi szinten kezdődik meg.
 • A kiemelt diákokat az iskolában működő tehetségsegítő pedagóguscsoport mentorálja.
 • A szakkörök, tehetségsegítő foglalkozások célja: a bevont tanulók a helyi, megyei és országos versenyeken minél rangosabb eredményeket érjenek el.
 • Alapfokú tanulmányaik befejezésekor a diákok a számukra legmegfelelőbb középiskolában folytathassák a tanulmányaikat, s megvalósíthassák a maguk elé kitűzött célokat.
 • Az alapfokú oktatási intézményben a pedagógusok szívükön viselik a tehetségek segítésének ügyét; ezért bemutatkozásként tehetségnapot szervezünk.

Célok, alapelvek

Területi hatókör

Regionális tehetségpont: átfogó, komplex fejlesztőprogramokat dolgozunk ki, fejlesztjük a tehetséggondozás komplex erőforrásait, együttműködünk a régióban levő tehetségfejlesztésben résztvevő intézményekkel, civil szervezetekkel. Tehetségpontként nyomon követjük a tehetségek fejlesztését, esetleg szakértőt alkalmazunk. Aktívan részt veszünk a tehetségpontok hálózatának fejlesztésében, programtervezésekben.

Általános feladatkörök

 1. Tehetségazonosítás: célja a potenciális vagy a már kibontakozott tehetségek megtalálása
 2. Tehetséggondozás: célja lehet:
  1. a tehetséggel összefüggő erős oldal támogatása
  2. a gyenge oldal fejlesztése
  3. a pszichológiai háttértényezők kibontakoztatása
 3. Tehetség-tanácsadás: a tanácsadás tartalma szerint két csoportba sorolható:
  1. tehetségazonosítás, -gondozás
  2. a tehetséggel lazábban összefüggő területek: kreativitás, motiválás, tanulási problémák
   A tanácsot kérő személy lehet: tehetséges diák, tehetséggel foglalkozó szakember, szülő, stb.
 4. Hálózatfejlesztés: bekapcsolódtunk a Tolna Megyei Tehetségsegítő Tanács munkájába.

Copyright © Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013