2018. december 13., csütörtök

Angol tehetséggondozás 8. évfolyam

A tehetséggondozó foglalkozás célja a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak, általános kommunikációs és szociális készségeinek fejlesztése, a nyelvvizsgához szükséges tudás megalapozása, emelt szintű nyelvi képzésű középiskolákba való továbbjutás segítése. A nyelvi tehetséggondozás heti két órában valósul meg, igazodva a gyermek képességeihez és szabadidejéhez.

A tehetséggondozás eredményességét a versenyeken elért eredmények, valamint a továbbtanulási statisztikák mutatják.

Kerekes Alexandra

Fizika tehetséggondozás

A foglalkozásokat a matematikát kedvelő, a természet titkai iránt érdeklődő 3-8. évfolyamos diákok számára szervezem. Az órák fő célkitűzése, hogy megismertessem a tanulókkal a fizika világának legfontosabb jelenségeit; felkeltsem, fenntartsam érdeklődésüket a fizika iránt; felkészítsem őket fizikaversenyekre, a későbbi fizika tanulmányaikra. A foglalkozások során a sok, változatos feladat megoldása rendszerességre, kitartó munkára ösztönzi a diákokat, lépésről lépésre ismerteti meg őket a különböző mérési módokkal, skálákkal, probléma megoldási módszerekkel. A kísérletezési lehetőségeink színesítése, bővítése érdekében az órák egy részét az Apáczai laborban tartjuk. Az áldozatos munka eredményeképpen évről évre kiváló eredménnyel szerepelnek belvárosis diákok a fizikaversenyek országos döntőin. A sikereken felbuzdulva pedig nem ritka, hogy a testvérek is bekapcsolódnak a következő évi lelkes munkába.

A tanévet a korábbi évekhez hasonlóan tanulmányi kirándulással zárjuk.

Embersitsné Bóta Éva

Földrajz szakkör

Magyar városokról tanulunk. Gazdaságföldrajzi vagy idegenforgalmi jellemzők alapján megtalálják a gyerekek a térképen ezeket a településeket. A hegységekről, tájakról, tavakról, barlangokról szóló mondákat, legendákat, történeteket nem felejtik el, ezeket a „szóbeszéd” játékban megjegyezik.

Február közepétől a foglalkozásokon a Kaán Károly természetismereti versenyre készülünk. A tananyagon kívül a Természetbúvár folyóiratból az Útravaló, a Virágkalendárium, a Hazai tájakon és a poszter cikkeket tanuljuk meg 5 újságból. Ezután nagyon sok ezekre vonatkozó feladattal begyakoroljuk az anyagot. Ezeket az előző évek feladatlapjainak mintájára készítem. Megtanuljuk Kaán Károly életrajzát, a nemzeti parkjaink jellemzőit, növények és állatok fajainak jellegzetességei alapján biológiai számtani feladatokat oldunk meg. A versenyző gyerekek szorgalmasan és kitartóan dolgoznak.

A verseny után elsősorban térképismeretet gyakorolunk falitérképen és vaktérképes feladatlapokon. A madárbarát kertben gyakorlati foglalkozások vannak.

Somfalvi Józsefné

Kémiaszakkör

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is elindult a kémiaszakkör. A foglalkozások keretein belül a gyerekek megismerkedhetnek a kémia rejtelmeivel és izgalmas, látványos kísérleteket végezhetnek. Észrevehetik, hogy a kémia mennyire átszövi mindennapjainkat, és számos, általuk is ismert területen találkozhatnak a tanultakkal.

A foglalkozások csütörtökön hetedik órában a kémia szaktanteremben, illetve a természettudományos laborban zajlanak, ahová minden érdeklődőt szeretettel várok.

Csáki Anita

Rajzszakkör

Minden hét szerdáján 14 órától 15.30-ig tartjuk a szakköri foglalkozást az iskola technika szaktantermében. Tanulóink az 5.a,b, c, d osztályokból, a 6.b-ből, a 8.b és 8.d osztályokból érkeznek. Szakköröseink főként rajzpályázatokra dolgoznak, de az iskola ünnepélyeinek dekorációjában is szívesen tevékenykednek. Szeptembertől a nemzetiségi nyelvet oktatók felkérésére egy német település életképét kezdtük el festeni az iskola bejáratához, melyen kicsik és nagyok lelkesen dolgoznak. Júniusban tanulmányi kirándulással szeretném zárni a tanévet.

Dörnyei Szilárdné

Történelemszakkör 7-8. évfolyamos tanulóknak
ÉLET A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

A szakkör témakörei a középkori ember környezete, életmódja (utazás, család, divat, öltözködés, viselkedéskultúra és szórakozás), valamint egyes vallással kapcsolatos kérdések (pogányság - kereszténység, szerzetesek, zarándoklatok, szentek) köré csoportosulnak. A témákat részben tanulói kiselőadások formájában dolgozzuk fel. A foglalkozások célja a középkorról szerzett korábbi ismeretek kiegészítése, árnyalása. Az éves munka zárásaként kirándulást tervezünk Szegedre.

Marton Csilla

Újságíró szakkör

Hétfőnként tartok foglalkozást a 6.b-s lányoknak és a 7.c-ből jelentkezőknek. A részvétel feltételei: magyar nyelvből és irodalomból négyesnél nem rosszabb érdemjegy, igényesség a szóbeli és az írásbeli kommunikációban, kreativitás.

Tanévenként öt iskolaújság megjelentetését tervezzük (online), az utolsó a ballagó nyolcadikosok számára készül nyomtatott formában. Ezek a lapok a jövőben iskolatörténeti dokumentumként is megállják a helyüket, emellett a szakkör eredményességét igazolják. Állandó rovataink: Akikre büszkék vagyunk; Így írtok ti; Ünnepkörök, népszokások; Interjúk; Ügyes kezek; Rejtvény, Életvezetéssel kapcsolatos cikkek, fiúk-lányok oldala stb.

Az anyaggyűjtés, jegyzetkészítés után a lényeges elemeket kiválasztjuk, a téma feldolgozása után számítógépre visszük az anyagot, fotókat, képeket illesztünk be. Hibajavítást végzek, majd sor kerül a végleges számítógépes szerkesztésre. A lap számára a fotókat Pápai László készíti, amelyekkel a kész anyagot illusztrálva jelenítünk meg az iskola honlapján. Tavasszal a kaposvári megyei laphoz tervezünk kirándulást.

Erdősné Fedeles Zita

Copyright © Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013